BNA-Serien

 

Denna BNA typgodkända serien för värmereglering i lastutrymmet är unikt på marknaden. Med detta system kan du upprätthålla en temperatur på mellan +4 och +30 grader oavsett årstid.

Värmeeffekten är 10kW eller 12kW (12V/24V) som producerar både luft- och golvvärme. Därav får man båda sättens fördelar, med snabb uppvärmning (Luft) och en jämn uppehållning av värmen (Golv).

 

Kyleffekten är 3kW eller 4kW (12V/24V). Detta betyder att fast det skulle vara +40 grader utomhus, kan du få lastutrymmet på köld. Vi har ställt fabriksbegränsningen på +4 (kan omprogrammeras vid behov), så man inte i misstag fryser godset.

BNA systemet styrs av en BARTH-styrenhet och temperaturen ställs på en 3,2" Touchdisplay (alternativt ON/OFF switch). BARTH-styrsystemet reglerar maskinen automatiskt enligt önskad temperatur. Vi har även fabriksinställt en 2graders koherens, vilket betyder att ställer man in önskad temperatur på 15grader, så arbetar maskinen tills temperaturen är uppnådd och startar igen när temperaturen är 13 eller 17grader.