Försäljningsutbildning

 

Vi erbjuder ett heltäckande utbildningsprogram för försäljning av våra produkter. Utbildningsprogrammet täcker fyra nivåer: försäljning (nivå ett), tillämpad försäljning (nivå två), försäljning av produktkombinationer (nivå tre) och försäljning av avancerade produktkombinationer (nivå fyra).  

Utbildning erbjuds både på plats och virtuellt. 

 

Level 1: Försäljning (diesel- och elvärmare)

Den första nivån av utbildningsprogrammet täcker försäljningens grunder, och innehåller all grundläggande information du behöver för att sälja våra diesel- och eldrivna värmesystem.

Level 2: Tillämpad försäljning (produktkombinationer inom värme)

Den andra nivån av utbildningsprogrammet täcker försäljning av värmesystemkombinationer, för att skapa optimala värmelösningar för olika ändamål.  

Level 3: Försäljning av produktkombinationer (för medelhöga temperaturkrav och avancerade transporttyper)

Den tredje nivån av utbildningsprogrammet täcker försäljning av kombinerade värmelösningar för specialtransporter med medelhögt ställda temperaturkrav på godsutrymmet, såsom blomtransporter. 

Level 4: Försäljning av avancerade produktkombinationer (för höga temperaturkrav och avancerade transporttyper)

Den fjärde nivån av utbildningsprogrammet täcker försäljning av kombinerade värme- och kyllösningar för specialtransporter med höga temperaturkrav på godsutrymmet, såsom medicintransporter.