Trailer tank- och batterienhet AP-serien

 

AP-serien är vår tank- och batterienhet anpassad för våra värmesystem på släp. Till dessa finns flera olika laddningssystem: direktströms-, parkerings- och 240V-laddning.

Standard batterier är 75 Ah och som tillval fås 105 Ah batterier.