Tutkimus ja tuotekehitys

Kehitämme lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä lämpötilan muuttamiseksi ja säätelemiseksi erityyppisissä tiloissa. Vahvuutemme on luoda luotettavia lämmitys- ja ohjausjärjestelmiä, joilla saavutetaan optimaalisen tasainen lämpötila valittuun tilaan. Laskemme, rakennamme ja testaamme lämpövaikutuksia, virtauksia ja virtoja, jotta pystymme luomaan yhteistyössä asiakkaidemme kanssa halutun lämpötilan mihin asiakas vain haluaakin.